A A
FR  NL 

Contact

La Résidence Charlemagne

Rue de Bois de Breux 53
4020 Liège

T: 04/362.16.94

E-mail: fabian.bonnechere@vivaltohome.com 

Fabian Bonnechere - Directeur

Résidence Charlemagne is een rust- en verzorgingshuis gelegen in Jupille-sur-Meuse, in een rustige, traditionele wijk op 10 minuten van het centrum van Luik.

Ons huis biedt plaats aan 57 bewoners, waarvan 40 in de zorgafdeling (MRS). Dit betekent dat ons huis bijzonder geschikt is voor de meest afhankelijke mensen.

Het is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer dankzij de bussen 60, 67 en 69. De bushaltes bevinden zich dicht bij het rusthuis.
Op het terrein zijn verschillende parkeerplaatsen beschikbaar.

Ons huis wordt bemand door een groot aantal gekwalificeerde mensen om u te helpen met uw dagelijks leven en de noodzakelijke medische zorg.

 

Presentatie

Locatie
De Résidence Charlemagne is gelegen op een groot terrein achter de hoofdstraat. Het ligt in een rustige, traditionele buurt. Dankzij deze locatie, die achteraan ligt, kunnen onze bewoners genieten van een onbelemmerd uitzicht en groene ruimten, terwijl de geluidsoverlast van de passage van voertuigen in de straat eronder wordt beperkt.

De nabijheid van een winkelcentrum stelt autonome bewoners die dat wensen in staat een actief sociaal leven te behouden.

Onze Residence is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer dankzij de bussen 60 barré, 67 en 69. De haltes bevinden zich dicht bij het verpleeghuis.

Er zijn verschillende parkeerplaatsen op het terrein van ons etablissement.

De leefomgeving
De eerste leefomgeving is de kamer van de bewoner. Wij hebben ervoor gekozen de stijl en de kleuren van onze kamers en badkamers te diversifiëren, zodat ze niet gestandaardiseerd zijn en de toekomstige bewoner, afhankelijk van de beschikbaarheid, een inrichting kan kiezen die bij hem past.

De kamer is het intieme deel van de Resident, dus hij kan het inrichten zoals hij wil. Onze nieuwe kamers hebben een eigen terras of balkon met aangepast meubilair.

Al onze kamers hebben een medisch bed, een inloopdouche, een koelkast in het nachtkastje en een televisie met digitaal kanaal.

Wat de gemeenschappelijke ruimten betreft, hebben wij geprobeerd deze zo dicht mogelijk bij een leefruimte zoals men die thuis aantreft te maken. Warme eetzalen, aangename salons rond een televisie dragen ertoe bij dat de bewoner in een zo geruststellend mogelijke leefomgeving verblijft.

Onze grote salon is ingericht met een grote centrale open haard. Tijdens de koudere seizoenen tonen we een video van een open haard om een gezelliger sfeer te creëren.

Elke verdieping heeft gemeenschappelijke ruimtes, zodat de bewoners niet allemaal op één plek zitten en zich kunnen groeperen op grond van verwantschap en/of het plezier om op de ene plek te zijn in plaats van op de andere. Naast de trap zorgt een lift voor een gemakkelijke toegang tot elk niveau.

Bij mooi weer zijn de tuin en de terrassen zeer aangenaam. Een beveiligd terras met aangepast tuinmeubilair en drijvende parasols laat al onze bewoners genieten van de mooie dagen.

De decoratie van ons huis evolueert met de seizoenen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de paas- en eindejaarsviering.

Onze medewerkers
In het dagelijkse contact met de bewoners is het personeel van groot belang voor de tevredenheid van de bewoners.

De Directie en het voltallige personeel luisteren voortdurend naar de verwachtingen van de bewoners en wij proberen altijd aan hun verwachtingen te voldoen en/of uit te leggen waarom dat niet kan. Het zorg- en managementteam is multidisciplinair: hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, zorgassistenten, hotelpersoneel, enz. Allen nemen deel aan de antwoorden die aan de bewoners worden gegeven, rekening houdend met de respectieve behoeften van elke persoon.

De doelstelling van het team is om elke persoon te helpen zo lang mogelijk een maximum aan autonomie te behouden en de bewoner in staat te stellen zich thuis te voelen.

Dagelijkse verzorging
- Een groot team van verpleegkundigen en zorgassistenten is aanwezig om alle noodzakelijke zorg te verlenen. Bewoners die dat nodig hebben, vinden er alle specifieke zorg in optimale omstandigheden.

- De bewoners beschikken over aangepaste uitrusting naargelang hun behoeften, zoals een commode-stoel, aan het bed aangepaste spijlen, matrassen tegen doorligwonden, enz.

- Het huis wordt voortdurend bewaakt door verplegend personeel, dag en nacht.

- Onze twee hoofdverpleegkundigen leiden de dagelijkse zorg en de organisatie van de zorgteams. Zij zorgen ook voor de verdeling van de medicijnen 's ochtends, zodat we al onze bewoners dagelijks kunnen zien en zo goed mogelijk op hun behoeften kunnen inspelen.

Een medisch coördinator en adviseur voorziet ons verpleegkundig team van het nodige advies om ervoor te zorgen dat we altijd volgens de regels werken. De coördinerende en adviserende arts werkt nauw samen met de directie en de hoofdverpleegkundige in het verpleeghuis en de verpleegkundige in het rusthuis.

Fysiotherapie
Wij hechten bijzonder veel belang aan deze specifieke zorg. Ons team van fysiotherapeuten werkt eraan om de autonomie en onafhankelijkheid van onze bewoners zoveel mogelijk te behouden of te herstellen. In dit verband zijn lopen en mobiliseren essentieel, en de fysiotherapeuten, evenals het hele personeel, motiveren de bewoners om zich in het huis te verplaatsen, eventueel met behulp van loophulpmiddelen zoals stokken, gadots, enz.

Om optimale zorg te kunnen bieden, staan twee kamers, waaronder een revalidatieruimte met revalidatie- en fysiotherapeutische apparatuur, ter beschikking van ons team. Onze fysiotherapeuten nemen ook deel aan groepsactiviteiten door het organiseren van sessies zachte medische gymnastiek, ontspanning of psychomotoriek.

Ergotherapie
Ergotherapie is een manuele vorm van revalidatie die de bewoners in staat stelt zich te amuseren en zich aan te passen door middel van verschillende activiteiten die aangepast zijn aan hun eventuele handicap. Dit aspect van revalidatie is volledig complementair aan verpleging en fysiotherapie. Onze ergotherapeut zorgt ook voor groepsactiviteiten en entertainment.

De behandelend arts
Elke bewoner heeft het recht zijn eigen dokter te kiezen. Deze arts zal worden ingeschakeld wanneer dat nodig is of op verzoek van de bewoner.

Activiteiten
Dagelijkse activiteiten worden voorgesteld. Elke maand wordt ter gelegenheid van het verjaardagsfeest een animatie gepland die door een externe animator wordt verzorgd.

Wij vragen onze ergotherapeut en onze fysiotherapeuten, die de acteurs en animatoren van de activiteiten zijn, een houding aan te nemen die de betrekkingen tussen de leden van de groep vergemakkelijkt en de belangstelling wekt. Minigolf, bowling, petanque, gezelschapsspelen, zachte gymnastiek, psychomotoriek, ... de activiteiten zijn divers en evolueren naargelang de groepen en de aanvragen.

Koken, voeding en dieet
Wij hechten veel belang aan de geneugten van de tafel, in feite wordt het moment van de maaltijd des te belangrijker naarmate men ouder wordt. Wij hebben gekozen voor eten dat volledig ter plaatse wordt bereid. Ons team en wijzelf besteden bijzondere aandacht aan het aanbieden van de beste kwaliteit en kwantiteit. Al ons gebak is, voor zover mogelijk, huisgemaakt. Een evenwichtige voeding is een essentiële therapeutische aanvulling en daarom worden de maaltijden aangepast aan de voorgeschreven diëten.

Andere diensten
Post en kranten worden elke dag bij de bewoners bezorgd, en we posten ook alle post die de bewoners willen versturen.

Elke bewoner kan ons verzoeken contact op te nemen met een dienstverlener van zijn keuze (pedicure, kapper, enz.) om van de betreffende dienst gebruik te kunnen maken.

Wij respecteren de religieuze overtuigingen van iedereen en daarom hebben bewoners het recht om bezoek te vragen en te ontvangen van een vertegenwoordiger van hun religie.

Prijzen

Beter dan een lange toespraak is de onderstaande prijslijst en het bezoek waarvoor wij u uitnodigen als u dat nog niet heeft gedaan, zal onze best aantwoord zijn :

De prijzen van onze kamers zijn als volgt:

Eenpersoonskamer met WC en douche: 63,00 €/dag
Eenpersoonskamer met WC en Italiaanse douche: 75,51 €/dag
Grote comfortabele kamer met gerenoveerde italiaansedouche: 81,92 €/dag
Comfortabele kamer met balkon in de nieuwe aanbouw: 81,92 €/dag
Comfort kamer met terras in de nieuwe uitbreiding: 83,85 €/dag
Grote comfortkamer met terras of balkon, aangepast voor een persoon met beperkte mobiliteit: 86,93 €/dag

Al onze kamers hebben een in het nachtkastje geïntegreerde koelkast en een televisie met een ruime keuze aan digitale kanalen in hoge definitie.

De mogelijke supplementen die moeten worden voorzien zijn geneesmiddelen en externe dienstverleners naar keuze (doktersbezoek, kapper, pedicure, wassen van persoonlijk linnen,...).

 

Activités

La Résidence Charlemagne

Rue de Bois de Breux 53

4020 Liège

1. RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA hecht grote waarde aan uw privacy

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA, met maatschappelijke zetel in België, Rue de Bois de Breux, 53, à 4020 Liège en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.962.307 (hierna RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA  of wij) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken, namelijk alle informatie met betrekking tot u als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de gegevens) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het doel van dit privacybeleid is om u - als gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer, vrijwilliger of leverancier - op een eenvoudige en transparante manier uit te leggen welk soort gegevens wij over u verzamelen, hoe wij die verwerken en aan wie wij die gegevens doorgeven, ook wanneer u onze website gebruikt of in het kader van onze relatie. 

In dit beleid vindt u eerst algemene informatie over de verwerking van uw gegevens in de hoofdstukken 1 tot en met 5. In deel 6 van dit beleid vindt u meer specifieke informatie over de soorten verzamelde gegevens, de doeleinden van de verwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de periode gedurende welke uw gegevens worden bewaard, afhankelijk van de categorie van betrokkenen waartoe u behoort (gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer of leverancier).

1.1. Neem de tijd om dit beleid te lezen

U moet dit beleid zorgvuldig lezen om inzicht te krijgen in de doeleinden waarvoor RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA uw gegevens gebruikt. U vindt er ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u die kan uitoefenen.

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA heeft het recht haar privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen. De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn op de specifieke webpagina van het betrokken huis, toegankelijk via het portaal van de website Vivalto Home: https://www.vivaltohome.com .

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden onder hoofdstuk 6.

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA heeft AVG LEGAL SRL, met als vaste vertegenwoordiger Arthur van Greunsven, benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming is uw contactpersoon en is jegens de toezichthoudende autoriteiten verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot uw gegevens. RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA bepaalt voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt, welke middelen worden ingezet en alle kenmerken van de verwerking, die in dit beleid worden toegelicht.

1.3. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens, kunt u contact met de functionaris voor gegevensbescherming opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com .

2. Hoe verzamelen wij de gegevens die door RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA worden verwerkt?

Eerst verzamelen wij direct uw gegevens wanneer u formulieren op onze site invult en eventueel documenten bijvoegt.

Wij verzamelen ze vervolgens via e-mails die wij u hebben gestuurd, registraties of indirect via derden.

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA kan ook gegevens ontvangen van derden, bijvoorbeeld familieleden. Deze gegevens die via derden worden ontvangen, kunnen worden gebruikt voor de doeleinden van RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA zoals uiteengezet in dit privacybeleid, maar ook om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren.

Wanneer u informatie over uw familieleden of andere relevante personen met ons deelt, moet u hen bovendien vooraf informeren.

In hoofdstuk 6 van dit beleid vindt u een lijst van de gegevens die wij kunnen verwerken naar gelang van de categorie van de betrokken personen.

3. Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het bewaren van uw gegevens naar gelang van de categorie van betrokken personen.

4. Met wie delen wij uw gegevens?

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het delen van gegevens met derden naar gelang van de categorie van de betrokken personen, maar hieronder vindt u alvast de algemene beginselen.

In het algemeen vermijden wij het doorgeven van uw gegevens. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat wij uw gegevens aan derden doorgeven. Wanneer wij uw gegevens doorgeven, geven wij hun alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat zij de toepasselijke wetgeving naleven op grond van een wettelijke verplichting, een beroepsplicht of een contract.

4.1. Beperkte onderaanneming van uw gegevens

Voor de verwerking van uw gegevens gebruikt RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA soms onderaannemers. Dit zijn personen die uw gegevens verwerken namens RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA op grond van een contract tussen beide partijen waarin de bepalingen en verplichtingen van het privacybeleid zijn opgenomen. U kan meer specifieke informatie over gegevens met derden delen vinden in hoofdstuk 6.

4.1.1. Onderaannemers van RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA gebruikt een reeks onderaannemers die typisch zijn voor de sector van de rusthuizen om verplichtingen jegens hun bewoners of werknemers na te komen.

Zo kan RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA uw gegevens doorgeven aan dokters, apothekers, het sociaal secretariaat, ICT-leveranciers (beveiliging), de wasserij, bedrijven die deel uitmaken van de groep Vivalto Home, verzekeringsmaatschappijen, externe preventiediensten, advocatenkantoren, deskundigen, leveranciers van maaltijdcheques of ecocheques, organisaties die jaarlijkse vakantiedagen of kinderbijslag uitbetalen.

4.2. Overdracht aan derden

In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn sommige van uw gegevens mee te delen aan overheidsinstanties, openbare instellingen (in België of in het buitenland) zoals de RVA, RSZ, het RIZIV, de Pensioendienst, de Arbeidsinspectie, gerechtelijke of financiële autoriteiten.

5. Wat zijn uw rechten?

5.1. Uw rechten

Wanneer uw gegevens worden verwerkt, heeft u hier rechten over. Hieronder volgt een lijst van uw rechten (die niet absoluut zijn en in bepaalde omstandigheden door RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA kunnen worden geweigerd) en informatie over hoe ze uit te oefenen:

 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien of een kopie ervan te krijgen.
 • U kan een correctie van uw gegevens verzoeken.
 • U kan vragen dat uw gegevens worden verwijderd.
 • U kan bezwaar maken tegen een specifiek gebruik van uw gegevens.
 • U kan verzoeken dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt.
 • U kan verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een derde partij (recht op overdracht).
 • U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

5.2. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA moet uw identiteit verifiëren om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats uw rechten uitoefent. Bij een dergelijke aanvraag kan dus om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart worden gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com

5.3. Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop wij op uw verzoek hebben gereageerd, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

6. Categorie van verwerkte gegevens, doeleinden van de verwerking, bewaartijd en doorgifte aan derden naar gelang van de categorie van de betrokken persoon

6.1. Gebruikers van de vestiging

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Een vergadering of een rondleiding in een van onze instellingen op uw verzoek organiseren Toestemming 3 jaar na het laatste contact
Identificatiegegevens Behandeling van uw vragen, opmerkingen en klachten Gewettigd belang van RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA om vragen, opmerkingen en klachten te kunnen behandelen 3 jaar na het laatste contact

Door onze website www.vivaltohome.com te bezoeken, stelt u zich bloot aan het plaatsen van bepaalde cookies op de harde schijf van uw computer wanneer u hiermee instemt, en dit enkel voor statistische doeleinden. Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw harde schijf zet om informatie over uw profiel op te slaan en soms te volgen.

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om de doeltreffendheid van onze reclame en de gebruikerservaring op onze website te meten. Hoewel Google Analytics de door onze website verstrekte informatie voor ons registreert, hebben wij de controle over het gebruik van deze gegevens. Hieronder vindt u de lijst van cookies die op onze website worden gebruikt:

Soort cookie Doelstelling Benaming Door de cookie opgeslagen informatie Bewaartijd
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _ga Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de website bij te houden voor onze analytische rapportage. De cookie slaat de informatie anoniem op en kent een anoniem gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gid Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers onze website gebruiken en stelt ons in staat om een analytisch rapport op te stellen. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen en de bezochte pagina's, zijn allemaal anoniem. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gat Wordt gebruikt om het aantal verzoeken van gebruikers te beperken om de prestaties van de website te behouden (vervalt na 1 minuut) Browsersessie

Analysecookies zijn cookies die worden gebruikt om statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van de website, de populairste pagina van de website in kwestie, enz.

Wanneer u dit wenst, kan u de cookies volledig uitschakelen door uw browserinstellingen als volgt te configureren:

Via de browser - Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op het tabblad Extra (klein tandwieltje rechtsboven in uw scherm) en klik op Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy. Klik op Geavanceerd. Kies hoe interne cookies en cookies van derden worden behandeld: Accepteren/weigeren/vragen. Wanneer u in beide kolommen op Weigeren klikt, worden de cookies geweigerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Mozilla Firefox

 • Klik op Firefox in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op Opties.
 • In het tabblad Privacy, zorgt u ervoor dat de Altijd inschakelen Mij niet volgen niet is geselecteerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Google Chrome

 • Klik op Google Chrome aanpassen en beheren, rechtsboven in uw scherm. Klik op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen.
 • Klik in het tabblad Privacy en beveiliging op Inhoudsinstellingen en klik vervolgens op Cookies.
 • Selecteer vervolgens Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen).

Via de browser - Safari

 • Kies Voorkeuren uit het menu (Het menu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel, of klik op Safari onder Instellingen).
 • Klik op het tabblad Privacy en beveiliging. Kijk voor het gedeelte Cookies en websitegegevens.
 • Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.

6.2. Kandidaat-bewoners

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw aanvraag om een bewoner bij ons te worden. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Uw inschrijving behandelen op de wachtlijst van een van onze vestigingen Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst 
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, financiële gegevens) Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst
Gezondheidsgerelateerde gegevens Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Wettelijke verplichting: Artikelen 20 en 25 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst

Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.3. Bewoners

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, , met inbegrip van het rijksregisternummer, financiële gegevens, met inbegrip van het lidmaatschap bij het ziekenfonds)

Uw bewonersdossier maken en bijhouden

Facturatie van verleende dienstenNoodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en de vennootschap 7 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner
Gezondheidsgerelateerde gegevens (medisch dossier, verpleegkundig dossier, paramedisch dossier, dossier geneesmiddelverstrekking, sociale gegevens)

Diagnoses stellen

Medische behandelingen uitvoeren

Registratie van medische gegevens en verblijfsgegevens van bewoners voor interne doeleinden die wettelijk vereist zijn

Registratie van medische gegevens van epidemiologische, wetenschappelijke en/of beheersmatige aard voor onderzoeks-, onderrichtings- of opvolgingsdoeleinden

Verwerking van alle gegevens met betrekking tot diagnostische en therapeutische medische en paramedische handelingen die aan bewoners worden toegediend met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Doorgeven van geanonimiseerde medische gegevens aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of de Vlaamse Gemeenschap

 

Wettelijke verplichting: Artikelen 20, 25 en 92 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

5 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner

10 jaar voor het register van geneesmiddelen

30 jaar voor het medisch dossier van de behandelende dokter (bewaard op de zetel van de vennootschap)

Foto's van u Op onze website ; of in het woonzorgcentrum ; of mededelingen doen. Toestemming 2 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner
Klachten behandelen Behandeling van ingediende klachten Toestemming 1 jaar nadat de klacht werd afgesloten

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan de volgende derden:

 • Dienstverleners (bijv. dokter, apotheker, wasserij, enz.) wanneer hun diensten via ons worden verleend.
 • Het ziekenfonds en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de terugbetaling van prestaties in de gezondheidszorg.
 • Uw wettelijke vertegenwoordigers, mandatarissen, vertrouwenspersonen of andere personen die u eventueel heeft aangewezen, om hun de informatie te geven die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en om zo nodig contact met hen op te nemen.
 • Verzekeringsinstellingen, voor zover dit bij of krachtens de wet vereist is, met toestemming van de bewoner of noodzakelijk is voor de verdediging van een vordering;
 • De inspectiediensten die in het kader van hun opdracht in onze sector actief zijn.
 • De autoriteiten die ons daarom verzoeken (bijv. politie, belastingdienst, vrederechter in geval van benoeming van een vermogensbeheerder, enz.) na verificatie van de rechtmatigheid van hun verzoek.
 • Indien van toepassing, derden die ons helpen bij de inning van onbetaalde facturen (onder andere incassobureaus, deurwaarders en advocaten).
 • Het OCMW of de rechtbanken (bijv. een verzoek om een voorlopig aanhoudingsbevel).

Interne raadpleging en verwerking van persoonsgegevens van bewoners wordt uitgevoerd door de hieronder aangegeven personen en binnen de hieronder aangegeven grenzen:

 1. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid worden verzameld en verwerkt onder leiding van de hoofdverpleegkundigen;
 2. De aan de organisatie verbonden artsen (huisartsen) krijgen de verantwoordelijkheid toegewezen voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de bewoners;
 3. Het personeel en de zelfstandige professionals die verbonden zijn aan de verschillende verzorgende, verpleegkundige en paramedische diensten van de organisatie bereiden de behandelingsdossiers voor van de bewoners voor wie zij respectievelijk verantwoordelijk zijn;
 4. Het keukenpersoneel is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die zich in het dossier van de bewoners bevinden, met het oog op de geïndividualiseerde distributie van maaltijden;
 5. De medewerkers van de verschillende secretariaten/dispensaria/betaaldiensten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, met het oog op de verwerking van de dossiers;
 6. Het personeel van de receptie-, administratie- en factureringsafdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren, opslaan, extraheren en technisch verwerken van de persoonsgegevens van de bewoners voor factureringsdoeleinden;
 7. Het personeel van de sociale dienst is verantwoordelijk voor het beheer, de opslag, het onderzoek en de technische verwerking van de persoonsgegevens van de bewoners met het oog op hun vlotte opname en integratie in het woonzorgcentrum;
 8. De functionaris voor gegevensbescherming verwerkt de persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taken;
 9. De kwaliteitscoördinator verwerkt persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.

6.4. Kandidaat-werknemers

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van het aanwervingsproces. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die deel uitmaken van uw kandidatuur (identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw jobs, beroepservaring) Uw kandidatuur evalueren Noodzakelijk voor het sluiten van een eventueel contract tussen de kandidaat en de vennootschap 1 jaar na het laatste contact met de kandidaat

Het verstrekken van de bovenstaande gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.5. Leveranciers en vrijwilligers

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van de levering van diensten of producten door u. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz.

De diensten of producten die u aanbiedt beheren

Overeenkomsten voor vrijwilligerswerk sluiten

Uw rekeningen betalen

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz. Onze boekhouding op orde brengen, u uitnodigen voor bepaalde activiteiten, evenementen Gewettigd belang om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen of om met u te communiceren in het kader van onze relatie 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie

Wat vrijwilligers betreft, is het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om eventueel vrijwilligerswerk te kunnen organiseren. Wanneer u weigert uw persoonsgegevens te verstrekken, is het voor ons waarschijnlijk niet mogelijk om dit naar behoren te doen.

Het kan noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, de zogenaamde 'ontvangers'. In gevallen waarin de ontvanger als onderaannemer optreedt, blijft de vereniging verantwoordelijk voor uw gegevens en blijft zij uw gegevens beheren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan overheidsinstanties of aan externe dienstverleners en zakenpartners voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de organisatie van het vrijwilligerswerk, tot tien jaar na het einde van het vrijwilligerswerk.

6.6. Personeelsleden

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA verwerkt personeelsgegevens in het kader van haar arbeidsverhouding met haar personeel. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die in uw arbeidscontract zijn opgenomen (identificatiegegevens, financiële gegevens, gegevens over uw gezinssituatie, gegevens over uw jobs, beroepservaring, gegevens over de uitvoering van uw arbeidscontract) Sluiten van arbeidscontracten

Beheer van salaris en onkostenvergoedingen

Beheer van de arbeidsomstandigheden en van het personeel in het algemeen

Preventie en veiligheid van lokalen

Opleiding van het personeel

Naleving van wettelijke, regelgevende en/of sectorale normen of verplichtingen

Noodzakelijk voor de uitvoering van een arbeidscontact tussen de werknemer en het bedrijf

Wettig belang van de venootschap

Zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Na beëindiging van het contract, zo lang als de verjaringstermijn voor een eventueel juridisch verweer of de sociale wetgeving voorschrijft.

Het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten, uitvoeren, annuleren en beëindigen van het arbeidscontract tussen de personeelsleden en de vennootschap.

6.7 Klokkenluiders

RÉSIDENCE CHARLEMAGNE SA zal Gegevens verwerken die zijn ontvangen via potentiële klokkenluiders in het kader van de melding van informatie die is verkregen in de professionele context betreffende inbreuken op de EU-wetgeving in belangrijke beleidsgebieden in overeenstemming met de Wet van van 28 november 2022 betreft de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht, vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

Dergelijke verwerking van Gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van het beleid met betrekking tot klokkenluiders (en eventuele updates daarvan) opgenomen op de specifieke webpagina van het betreffende woonzorgcentrum dat toegankelijk is via het portaal van de website van Vivalto Home: https://www.vivaltohome.com .