A A
FR  NL 

Contact

Le Clos des Roses
Woonzorgcentrum

Rue des Ecoles, 53
4171 Poulseur

T. 04 380 11 91
F. 04 259 80 15

E-mail: closdesroses@vivaltohome.com

Directrice 
Florise Abreu

 

 

 

Ideaal gelegen in het hart van de Vallée de l’Ourthe, ligt Le Clos des Roses centraal verankerd in het kleine dorpje van Poulseur in de gemeente Comblain-au-Pont. Het rusthuis biedt plaats aan maximaal 83 bewoners, verdeeld over 8 tweepersoonskamers en 67 eenpersoonskamers.

Al onze kamers zijn uitgerust met een eigen wc en de meeste beschikken over een douche (eventueel een wastafel). De uitrusting van de kamers is compleet met een kabeltelevisie, telefoon, een bed met verstelbare hoogte, een nachttafel, een tafel, een stoel, een zetel, een ladekastje, een kleerkast en de mogelijkheid om een koelkast te plaatsen. Elke kamer beschikt over ten minste drie oproepsystemen om het verzorgend personeel te waarschuwen als dat nodig is (bij het bed, de zetel of de wc). De kamer wordt dagelijks onderhouden door ons team van interieurverzorgsters.

De Clos des Roses beschikt over talrijke gemeenschappelijke lokalen: 2 eetkamers met alle comfort, 2 aangepaste badkamers, 2 douchekamers, 1 uitgerust kapsalon, 1 kitchenette voor culinaire activiteiten, 1 zaal voor kinesitherapie, talrijke “ontspanningsruimten”, 1 buitenterras en 2 liften. Dankzij onze grote parking is de instelling gemakkelijk toegankelijk voor families. Daarnaast kunnen familie en vrienden het rusthuis ook probleemloos bereiken met de bus (lijn 377) of de trein (station op 300 meter).

Presentatie

Infrastructuur

Het rusthuis biedt plaats aan maximaal 60 bewoners, verdeeld over 7 tweepersoonskamers en 46 eenpersoonskamers. Al onze kamers zijn uitgerust met een eigen wc en de meeste zijn voorzien van een douche (eventueel een wastafel). De uitrusting van de kamers is compleet met een kabeltelevisie, telefoon, een bed met verstelbare hoogte, een nachttafel, een tafel, een stoel, een zetel, een ladekastje, een kleerkast en de mogelijkheid om een koelkast te plaatsen. Elke kamer beschikt over minstens drie oproepsystemen om de tussenkomst van verzorgend personeel te vragen als dat nodig is (bij het bed, de zetel of de wc). De kamer wordt dagelijks onderhouden door ons team van interieurverzorgsters. De Clos des Roses beschikt over talrijke gemeenschappelijke lokalen: 2 eetkamers met alle comfort, 2 aangepaste badkamers, 2 douchekamers, 1 uitgerust kapsalon, 1 kitchenette voor culinaire activiteiten, 1 zaal voor kinesitherapie, talrijke “ontspanningsruimten”, 1 buitenterras en 2 liften. Dankzij onze grote parking is de instelling gemakkelijk toegankelijk voor families. Daarnaast kunnen familie en vrienden het rusthuis ook probleemloos bereiken met de bus (lijn 377) of de train (station op 300 meter).

Verzorging

In de Clos des Roses wordt iedereen met de grootste toewijding verzorgd. De zorgverlening staat centraal in onze instellingen en streeft naar een onberispelijke staat van dienst. De zorgen worden verstrekt door een multidisciplinair competent team dat voortdurend wordt bijgeschoold. Onze uitrusting is uiterst compleet. Een permanente verplegingsdienst garandeert de continuïteit van de zorgen 24/24 uur. Elke week worden multidisciplinaire vergaderingen georganiseerd om de gezondheidstoestand van elke bewoner te evalueren.

Team - Kwalificaties

Le Clos des Roses wordt geleid door een directrice die niet alleen het volledige administratieve gedeelte op zich neemt, maar ook het welzijn van bewoners en medewerkers ter harte neemt. Het medische gedeelte wordt geleid door een medische coördinator. De hygiënische en verpleegkundige verzorging staat onder toezicht van een coördinerende arts. Het zorg verlenende team is samengesteld uit een verple(e)g(st)er, verpleeghulpen en gespecialiseerde vormingswerkers. Ze zijn allemaal opgeleid in de begeleiding van dementie en palliatieve zorgen. Het paramedisch team wordt aangevuld met 1 ergotherapeut, 1 logopedist en 3 kinesitherapeuten. Daarnaast zijn er ook keukenhulpen, interieurverzorgsters, een wasvrouw en een onderhoudsman. En het plaatje is compleet met 1 kapster en 1 pedicure die tijdens de week aanwezig zijn.

Activiteiten

Ons animatieteam stelt uiteenlopende recreatieve of therapeutische activiteiten voor aan de bewoners:

 • gezelschapsspelen
 • knutselen
 • geheugenspelletjes
 • culinaire activiteiten - gymnastieklessen
 • aromatherapie
 • internetlessen.

Gedurende het hele jaar worden verschillende shows opgevoerd. Voor iedereen die dat wenst, wordt eenmaal per maand een mis gelezen (katholieke eredienst).

Cantou

Cantou staat voor een Animatiecentrum op basis van nuttige beroepen. Deze beveiligde dienst van 12 bedden verwelkomt gedesoriënteerde en valide bewoners. De bewoners worden in een aangepaste en heldere omgeving gestimuleerd en begeleid tijdens hun traject door expert personeel met ervaring op het gebied van dergelijke aandoeningen.

Voeding

De weekmenu’s worden aangeplakt op verschillende prikborden in de instelling. Het ontbijt wordt opgediend om 8u00. De lunch wordt opgediend om 12u00. De koffietijd is voorzien tussen 15 en 16 uur. Het avondeten wordt opgediend om 18u00. Meerdere keren per week is dit een warme maaltijd. Diëten die door een arts zijn voorgeschreven in functie van de pathologie van de bewoners, worden opgevolgd (diabetesdieet, licht verteerbaar dieet, vetarm dieet, zoutarm dieet, etc.) en voedingstexturen worden aangepast. Er wordt vanzelfsprekend de nodige hulp geboden aan bewoners die problemen hebben zichzelf te voeden.

Prijzen

Eenpersoonskamer (wc-wastafel): € 56,41/dag
Eenpersoonskamer (wc-wastafel-douche): € 59,62/dag tot € 75,55/dag
Kamer met 2 bedden: € 46,47/dag
Kamer voor kort verblijf: € 76,12/dag
Kamer Cantou : 75,55€/jour


 

Le Clos des Roses
Maison de repos et de soins

Rue des Écoles, 53
4171 Poulseur

1. LE CLOS DES ROSES SA hecht grote waarde aan uw privacy

LE CLOS DES ROSES SA , met maatschappelijke zetel in België, Rue des Ecoles, 53 te 4171 Poulseur en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 438.414.066 (hierna LE CLOS DES ROSES SA of wij) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken, namelijk alle informatie met betrekking tot u als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de gegevens) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het doel van dit privacybeleid is om u - als gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer, vrijwilliger of leverancier - op een eenvoudige en transparante manier uit te leggen welk soort gegevens wij over u verzamelen, hoe wij die verwerken en aan wie wij die gegevens doorgeven, ook wanneer u onze website gebruikt of in het kader van onze relatie. 

In dit beleid vindt u eerst algemene informatie over de verwerking van uw gegevens in de hoofdstukken 1 tot en met 5. In deel 6 van dit beleid vindt u meer specifieke informatie over de soorten verzamelde gegevens, de doeleinden van de verwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de periode gedurende welke uw gegevens worden bewaard, afhankelijk van de categorie van betrokkenen waartoe u behoort (gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer of leverancier).

1.1. Neem de tijd om dit beleid te lezen

U moet dit beleid zorgvuldig lezen om inzicht te krijgen in de doeleinden waarvoor LE CLOS DES ROSES SA uw gegevens gebruikt. U vindt er ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u die kan uitoefenen.

LE CLOS DES ROSES SA heeft het recht haar privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen. De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn op de specifieke webpagina van het betrokken huis, toegankelijk via het portaal van de website Vivalto Home: https://www.vivaltohome.com

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking

LE CLOS DES ROSES SA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden onder hoofdstuk 6.

LE CLOS DES ROSES SA is uw contactpersoon en is jegens de toezichthoudende autoriteiten verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot uw gegevens. LE CLOS DES ROSES SA bepaalt voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt, welke middelen worden ingezet en alle kenmerken van de verwerking, die in dit beleid worden toegelicht.

1.3. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com.

2. Hoe verzamelen wij de gegevens die door LE CLOS DES ROSES SA worden verwerkt?

Eerst verzamelen wij direct uw gegevens wanneer u formulieren op onze site invult en eventueel documenten bijvoegt.

Wij verzamelen ze vervolgens via e-mails die wij u hebben gestuurd, registraties of indirect via derden.

LE CLOS DES ROSES SA kan ook gegevens ontvangen van derden, bijvoorbeeld familieleden. Deze gegevens die via derden worden ontvangen, kunnen worden gebruikt voor de doeleinden van LE CLOS DES ROSES SA zoals uiteengezet in dit privacybeleid, maar ook om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren.

Wanneer u informatie over uw familieleden of andere relevante personen met ons deelt, moet u hen bovendien vooraf informeren.

In hoofdstuk 6 van dit beleid vindt u een lijst van de gegevens die wij kunnen verwerken naar gelang van de categorie van de betrokken personen.

3. Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het bewaren van uw gegevens naar gelang van de categorie van betrokken personen.

4. Met wie delen wij uw gegevens?

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het delen van gegevens met derden naar gelang van de categorie van de betrokken personen, maar hieronder vindt u alvast de algemene beginselen.

In het algemeen vermijden wij het doorgeven van uw gegevens. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat wij uw gegevens aan derden doorgeven. Wanneer wij uw gegevens doorgeven, geven wij hun alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat zij de toepasselijke wetgeving naleven op grond van een wettelijke verplichting, een beroepsplicht of een contract.

4.1. Beperkte onderaanneming van uw gegevens

Voor de verwerking van uw gegevens gebruikt LE CLOS DES ROSES SA soms onderaannemers. Dit zijn personen die uw gegevens verwerken namens LE CLOS DES ROSES SA op grond van een contract tussen beide partijen waarin de bepalingen en verplichtingen van het privacybeleid zijn opgenomen. U kan meer specifieke informatie over gegevens met derden delen vinden in hoofdstuk 6.

4.1.1. Onderaannemers van LE CLOS DES ROSES SA

LE CLOS DES ROSES SA gebruikt een reeks onderaannemers die typisch zijn voor de sector van de rusthuizen om verplichtingen jegens hun bewoners of werknemers na te komen.

Zo kan LE CLOS DES ROSES SA uw gegevens doorgeven aan dokters, apothekers, het sociaal secretariaat, ICT-leveranciers (beveiliging), de wasserij, bedrijven die deel uitmaken van de groep Vivalto Home, verzekeringsmaatschappijen, externe preventiediensten, advocatenkantoren, deskundigen, leveranciers van maaltijdcheques of ecocheques, organisaties die jaarlijkse vakantiedagen of kinderbijslag uitbetalen.

4.2. Overdracht aan derden

In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn sommige van uw gegevens mee te delen aan overheidsinstanties, openbare instellingen (in België of in het buitenland) zoals de RVA, RSZ, het RIZIV, de Pensioendienst, de Arbeidsinspectie, gerechtelijke of financiële autoriteiten.

5. Wat zijn uw rechten?

5.1. Uw rechten

Wanneer uw gegevens worden verwerkt, heeft u hier rechten over. Hieronder volgt een lijst van uw rechten (die niet absoluut zijn en in bepaalde omstandigheden door LE CLOS DES ROSES SA kunnen worden geweigerd) en informatie over hoe ze uit te oefenen:

 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien of een kopie ervan te krijgen.
 • U kan een correctie van uw gegevens verzoeken.
 • U kan vragen dat uw gegevens worden verwijderd.
 • U kan bezwaar maken tegen een specifiek gebruik van uw gegevens.
 • U kan verzoeken dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt.
 • U kan verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een derde partij (recht op overdracht).
 • U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

5.2. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

LE CLOS DES ROSES SA moet uw identiteit verifiëren om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats uw rechten uitoefent. Bij een dergelijke aanvraag kan dus om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart worden gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com

5.3. Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop wij op uw verzoek hebben gereageerd, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

6. Categorie van verwerkte gegevens, doeleinden van de verwerking, bewaartijd en doorgifte aan derden naar gelang van de categorie van de betrokken persoon

6.1. Gebruikers van de vestiging

LE CLOS DES ROSES SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Een vergadering of een rondleiding in een van onze instellingen op uw verzoek organiseren Toestemming 3 jaar
Identificatiegegevens Behandeling van uw vragen, opmerkingen en klachten Gewettigd belang van LE CLOS DES ROSES SA 3 jaar

Door onze website www.vivaltohome.com te bezoeken, stelt u zich bloot aan het plaatsen van bepaalde cookies op de harde schijf van uw computer wanneer u hiermee instemt, en dit enkel voor statistische doeleinden. Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw harde schijf zet om informatie over uw profiel op te slaan en soms te volgen.

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om de doeltreffendheid van onze reclame en de gebruikerservaring op onze website te meten. Hoewel Google Analytics de door onze website verstrekte informatie voor ons registreert, hebben wij de controle over het gebruik van deze gegevens. Hieronder vindt u de lijst van cookies die op onze website worden gebruikt:

Soort cookie Doelstelling Benaming Door de cookie opgeslagen informatie Bewaartijd
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _ga Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de website bij te houden voor onze analytische rapportage. De cookie slaat de informatie anoniem op en kent een anoniem gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gid Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers onze website gebruiken en stelt ons in staat om een analytisch rapport op te stellen. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen en de bezochte pagina's, zijn allemaal anoniem. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gat Wordt gebruikt om het aantal verzoeken van gebruikers te beperken om de prestaties van de website te behouden (vervalt na 1 minuut) Browsersessie

Analysecookies zijn cookies die worden gebruikt om statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van de website, de populairste pagina van de website in kwestie, enz.

Wanneer u dit wenst, kan u de cookies volledig uitschakelen door uw browserinstellingen als volgt te configureren:

Via de browser - Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op het tabblad Extra (klein tandwieltje rechtsboven in uw scherm) en klik op Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy. Klik op Geavanceerd. Kies hoe interne cookies en cookies van derden worden behandeld: Accepteren/weigeren/vragen. Wanneer u in beide kolommen op Weigeren klikt, worden de cookies geweigerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Mozilla Firefox

 • Klik op Firefox in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op Opties.
 • In het tabblad Privacy, zorgt u ervoor dat de Altijd inschakelen Mij niet volgen niet is geselecteerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Google Chrome

 • Klik op Google Chrome aanpassen en beheren, rechtsboven in uw scherm. Klik op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen.
 • Klik in het tabblad Privacy en beveiliging op Inhoudsinstellingen en klik vervolgens op Cookies.
 • Selecteer vervolgens Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen).

Via de browser - Safari

 • Kies Voorkeuren uit het menu (Het menu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel, of klik op Safari onder Instellingen).
 • Klik op het tabblad Privacy en beveiliging. Kijk voor het gedeelte Cookies en websitegegevens.
 • Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.

6.2. Kandidaat-bewoners

LE CLOS DES ROSES SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw aanvraag om een bewoner bij ons te worden. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Uw inschrijving behandelen op de wachtlijst van een van onze vestigingen Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst 
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, financiële gegevens) Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst
Gezondheidsgerelateerde gegevens Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst

Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.3. Bewoners

LE CLOS DES ROSES SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, financiële gegevens) Uw bewonersdossier maken en bijhouden

Facturatie van verleende diensten
Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 5 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner
Gezondheidsgerelateerde gegevens Diagnoses stellen

Medische behandelingen uitvoeren
Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 5 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner

10 jaar voor het register van geneesmiddelen

30 jaar voor het medisch dossier van de behandelende dokter (bewaard op de zetel van het bedrijf)
Foto's van u Op onze website Mededelingen plaatsen Toestemming 2 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan de volgende derden:

 • Dienstverleners (bijv. dokter, apotheker, wasserij, enz.) wanneer hun diensten via ons worden verleend.
 • Het ziekenfonds en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de terugbetaling van prestaties in de gezondheidszorg.
 • Uw wettelijke vertegenwoordigers, mandatarissen, vertrouwenspersonen of andere personen die u eventueel heeft aangewezen, om hun de informatie te geven die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en om zo nodig contact met hen op te nemen.
 • De inspectiediensten die in het kader van hun opdracht in onze sector actief zijn.
 • De autoriteiten die ons daarom verzoeken (bijv. politie, belastingdienst, vrederechter in geval van benoeming van een vermogensbeheerder, enz.) na verificatie van de rechtmatigheid van hun verzoek.
 • Indien van toepassing, derden die ons helpen bij de inning van onbetaalde facturen (onder andere incassobureaus, deurwaarders en advocaten).
 • Het OCMW of de rechtbanken (bijv. een verzoek om een voorlopig aanhoudingsbevel).

6.4. Kandidaat-werknemers

LE CLOS DES ROSES SA zal uw gegevens verwerken in het kader van het aanwervingsproces. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die deel uitmaken van uw kandidatuur (identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw jobs, beroepservaring) Uw kandidatuur evalueren Noodzakelijk voor het sluiten van een eventueel contract tussen de kandidaat en het bedrijf 1 jaar na het laatste contact met de kandidaat

Het verstrekken van de bovenstaande gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.5. Leveranciers en vrijwilligers

LE CLOS DES ROSES SA zal uw gegevens verwerken in het kader van de levering van diensten of producten door u. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz. De diensten of producten die u aanbiedt beheren

Overeenkomsten voor vrijwilligerswerk sluiten

Uw rekeningen betalen
Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz. Onze boekhouding op orde brengen, u uitnodigen voor bepaalde activiteiten, evenementen Gewettigd belang om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen of om met u te communiceren in het kader van onze relatie 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie

Wat vrijwilligers betreft, is het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om eventueel vrijwilligerswerk te kunnen organiseren. Wanneer u weigert uw persoonsgegevens te verstrekken, is het voor ons waarschijnlijk niet mogelijk om dit naar behoren te doen.

Het kan noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, de zogenaamde 'ontvangers'. In gevallen waarin de ontvanger als onderaannemer optreedt, blijft de vereniging verantwoordelijk voor uw gegevens en blijft zij uw gegevens beheren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan overheidsinstanties of aan externe dienstverleners en zakenpartners voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de organisatie van het vrijwilligerswerk, tot tien jaar na het einde van het vrijwilligerswerk.  

6.6. Personeelsleden

LE CLOS DES ROSES SA verwerkt personeelsgegevens in het kader van haar arbeidsverhouding met haar personeel. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die in uw arbeidscontract zijn opgenomen (identificatiegegevens, financiële gegevens, gegevens over uw gezinssituatie, gegevens over uw jobs, beroepservaring, gegevens over de uitvoering van uw arbeidscontract) Sluiten van arbeidscontracten

Beheer van salaris en onkostenvergoedingen

Beheer van de arbeidsomstandigheden en van het personeel in het algemeen

Preventie en veiligheid van lokalen

Opleiding van het personeel

Naleving van wettelijke, regelgevende en/of sectorale normen of verplichtingen
Noodzakelijk voor de uitvoering van een arbeidscontact tussen de werknemer en het bedrijf

Wettig belang van het bedrijf
Zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Na beëindiging van het contract, zo lang als de verjaringstermijn voor een eventueel juridisch verweer of de sociale wetgeving voorschrijft.

Het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten, uitvoeren, annuleren en beëindigen van het arbeidscontract tussen de personeelsleden en het bedrijf.