A A
FR  NL 

Contact

La Tonnelle

Rue de Landen, 107
4280 Hannut 

T. 019 63 06 00
F. 019 51 33 90

E-Mail : tonnelle.d@vivaltohome.com


Directeur
Olivier Basille 

 

Hannut, hoofdstad van Haspengouw, combineert de faciliteiten en het comfort van de stad met de veiligheid en rust van het platteland. Gelegen in een groene omgeving op een oppervlakte van 10.000 m2, op 2 km van het standscentrum, kunt u het rusthuis gemakkelijk bereiken. U kunt ook de bus nemen bij de halte voor het rusthuis zodat u probleemloos op de gewenste bestemming komt Ons rusthuis wil een topinstelling zijn op het vlak van de gezondheid van bejaarden. De constante evolutie is erop gericht u nog meer comfort te bieden in een aangenaam en groen kader, waar rust en sereniteit overheersen. Om u te bevrijden van al uw zorgen, zorgen wij op een discrete, maar efficiënte manier voor uw veiligheid. Detectie- en communicatiesystemen zorgen voor een constant toezicht, zonder schending van uw privacy Opdat u tijdens uw vrije tijd ook nieuwe mensen kunt ontmoeten, biedt het rusthuis u toegang tot een salon waar u familie en vrienden kunt ontvangen, uw reünies of feesten kunt organiseren of waar u gewoon kunt genieten van een drankje bij de fontein. Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar uw welzijn en comfort. Ons gekwalificeerd personeel ziet hier 24/24 op toe. Wij garanderen u dat alles in het werk wordt gesteld om het vertrouwen dat u in ons stelt, niet te beschamen. Onze filosofie is erop gericht dat u kan openbloeien in de omgeving die wij u aanbieden en dat u altijd tevreden blijft over uw keuze.

Assistentiewoningen: een complex van 21 appartementen van standing biedt een hotelservice à la carte die comfort, veiligheid, autonomie en sociaal leven in alle vrijheid op een harmonieuze manier verenigt. Elk appartement is met zorg ingericht en aangekleed. Uw comfort is uitgedacht tot in de kleinste details:

 • ingerichte keuken
 • individuele telefoon
 • kabeltelevisie
 • interne oproepsystemen en algemene intercom
 • algemene branddetectie met een directe elektronische verbinding met de regionale brandweerdiensten.

Rusthuis: een geheel van meerdere modules, onderling verbonden via ruime gangen met ramen en door 3 ruime liften; de infrastructuur biedt plaats voor 80 valide, semi-valide of invalide bewoners.

Presentatie

Infrastructuur

La Tonnelle is ontworpen als een modulair, functioneel systeem op het gelijkvloers zonder opstapjes of drempels. De modules zijn verbonden via ruime gangen met volledige glaswanden die het massieve effect verzachten. 3 ruime liften zijn beschikbaar voor de bewoners zodat ze zich vrij kunnen verplaatsen binnen de instelling. Het rusthuis biedt plaats aan 109 valide, semi-valide of invalide personen. De hoofdmodule is voorbehouden voor een groot salon (120 m2) waar de intimiteit van elke persoon wordt behouden door een doordachte inrichting. Deze grote ruimte is ook bedoeld om onze bewoners samen te brengen tijdens verjaardagsfeestjes of voor uiteenlopende evenementen. De drie andere modules zijn voorbehouden voor de huisvesting van onze bewoners en zijn uitgerust met verschillende kleine salons die nieuwe ontmoetingen en de communicatie tussen de bewoners bevorderen. De kamers zijn zo georiënteerd dat ze genieten van een maximale zoninval en bieden een zicht over de tuin en het omringende landschap.

De filosofie die werd nagestreefd bij de bouw van ons rusthuis is: licht, beweging en ontmoetingen. De volheid van het licht in de gangen en het hoofdsalon vormt een stimulerend element. De bewoners kunnen genieten van een drankje aan de bar en ervan nippen bij de fontein. Serviceflats: een complex van 21 appartementen van standing met een hotelservice à la carte, een formule die comfort, veiligheid, autonomie en sociaal leven in alle vrijheid op een harmonieuze manier verenigt. Elke verdieping beschikt over een salon dat ontmoetingen en communicatie tussen de bewoners bevordert. Elk appartement kan worden ingericht volgens uw smaak. Uw comfort is uitgedacht tot in de kleinste details:

 • ingerichte keuken
 • individuele telefoon
 • kabeltelevisie
 • interne oproepsystemen en algemene intercom
 • algemene branddetectie met een directe elektronische verbinding met de regionale brandweerdiensten.

Verzorging

De verzorging gebeurt met het oog op het behoud van de autonomie van de bewoners, terwijl wordt gestreefd naar hun welzijn, levenskwaliteit en waardigheid. Het verzorgingsteam is multidisciplinair: talrijke verpleegsters en zorgkundigen garanderen een kwalitatieve verpleging. Kinesitherapeuten, een ergotherapeut en een logopedist staan in voor de revalidatie van de bewoners. Om de deelname van elke medewerker aan het teamwerk te bevorderen, wordt dagelijks een vergadering gehouden tussen 14:00 en 14:30 uur. Deze vergadering, die ook bedoeld is om waarnemingen tussen de verschillende teams uit te wisselen, wordt bijgewoond door een lid van de directie, alle personeelsleden van de ochtendploeg en het personeel voor de namiddag, zodat alle nodige informatie correct wordt gedeeld. Het team buigt zich hierbij over de situatie van elke individuele bewoner en evalueert de uitgevoerde acties. Eventuele problemen die zich ‘s ochtends hebben voorgedaan, evenals de problemen van de voorgaande dag, worden in groep overlegd. Via deze vergadering wordt het personeel van de namiddag op de hoogte gebracht van wat er zich ‘s morgens heeft afgespeeld.

Team - kwalificatie

Een team van paramedische zorgverleners en personeel voor reactivering, onder leiding van een coördinerende arts, biedt u aangepaste zorgen. ‘s Nachts is er toezicht voorzien door 2 zorgkundigen die instaan voor uw veiligheid. Medisch personeel, verpleeghulpen, kinesitherapeuten, een ergotherapeut, een logopedist en andere competente medewerkers die zijn opgeleid in palliatieve zorgen, staan 24/24 tot uw beschikking. De ergotherapeut begeleidt de bewoners met als doel elk onvermogen als gevolg van een ziekte, handicap of veroudering, te voorkomen of te herstellen. Het behoud van de autonomie en het voorkomen van de afhankelijkheid is essentieel voor het welzijn van onze bewoners. Drie kinesitherapeuten werken samen zodat u altijd kunt rekenen op een gepaste verzorging:

 • Ultrasone trillingen-
 • Fango
 • Poelietherapie
 • Brug
 • etc.

Activiteiten

De verschillende activiteiten waar u op wordt uitgenodigd, hebben als doel ontmoetingen te bevorderen en ons rusthuis een ziel te geven:

 • Gymnastiek sessies in groep, georganiseerd onder leiding van een kinesitherapeut
 • Creatieve activiteiten: schilderen, knutselen, creatie van decoratiestukken, etc.
 • Bibliotheek
 • Zangles
 • Internet ontdekken en leren, sociale netwerken
 • Ludieke activiteiten: gezelschapsspelen, videospelletjes, etc.
 • Redactie van een kleine krant van la Tonnelle
 • Maandelijkse verjaardagsfeesten: dansnamiddag waarbij de zangliefhebbers zich naar hartenlust kunnen uitleven.
 • Georganiseerde uitstapjes: ijssalons, restaurants, boottochten, etc. 

Twee keer per maand wordt een religieuze dienst gehouden in de kapel van het rusthuis. Als u niet mobiel genoeg bent om naar de dienst te gaan, brengt ons personeel u graag ter plekke.

Voeding

De bewoners krijgen drie maaltijden per dag met ten minste één complete warme maaltijd ‘s middags. Twee keer per week wordt een warm avondmaal opgediend. De gezonde en gevarieerde voeding is aangepast aan de gezondheidstoestand en de smaak van elke persoon. Het ontbijt wordt opgediend om 8u00, de lunch om 12u00 en het avondeten om 18u00. Diëten die door een arts zijn voorgeschreven worden opgevolgd. Om een gezellige sfeer en het respect voor het levensproject te garanderen, worden de maaltijden in het restaurant van de instelling opgediend, tenzij dat niet mogelijk is omwille van medische redenen. Mensen die moeilijkheden ondervinden bij het zelfstandig eten of drinken, krijgen de nodige hulp. De menu’s worden een maand vooraf aangeplakt op het prikbord, zodat de bewoners weten wat ze op hun bord zullen krijgen.

Prijzen

 • Tweepersoonskamer (type 1): € 44,40/dag
 • Tweepersoonskamer (type 2): € 62,96/dag
 • Tweepersoonskamer (type 3): € 65,33/dag
 • Eenpersoonskamer (type 4): € 54,13/dag
 • Eenpersoonskamer (type 5): € 60,07/dag
 • Eenpersoonskamer (type 6): € 79,59/dag
 • Eenpersoonskamer (type 7): € 81,95/dag
 • Assistentiewoning: € 1.453,03 /maand

  * ter informatie

De dagprijzen variëren afhankelijk van het type kamer: Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.

Activités

La Tonnelle

Rue de Landen, 107
4280 Hannut

1. LA TONNELLE SA hecht grote waarde aan uw privacy

LA TONNELLE SA, met maatschappelijke zetel in België, Rue de Landen, 107, à 4280 Hannut en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 431.602.587 (hierna LA TONNELLE SA  of wij) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken, namelijk alle informatie met betrekking tot u als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de gegevens) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het doel van dit privacybeleid is om u - als gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer, vrijwilliger of leverancier - op een eenvoudige en transparante manier uit te leggen welk soort gegevens wij over u verzamelen, hoe wij die verwerken en aan wie wij die gegevens doorgeven, ook wanneer u onze website gebruikt of in het kader van onze relatie. 

In dit beleid vindt u eerst algemene informatie over de verwerking van uw gegevens in de hoofdstukken 1 tot en met 5. In deel 6 van dit beleid vindt u meer specifieke informatie over de soorten verzamelde gegevens, de doeleinden van de verwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de periode gedurende welke uw gegevens worden bewaard, afhankelijk van de categorie van betrokkenen waartoe u behoort (gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer of leverancier).

1.1. Neem de tijd om dit beleid te lezen

U moet dit beleid zorgvuldig lezen om inzicht te krijgen in de doeleinden waarvoor LA TONNELLE SA uw gegevens gebruikt. U vindt er ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u die kan uitoefenen.

LA TONNELLE SA heeft het recht haar privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen. De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn op de specifieke webpagina van het betrokken huis, toegankelijk via het portaal van de website Vivalto Home: https://www.vivaltohome.com .

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

LA TONNELLE SA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden onder hoofdstuk 6.

LA TONNELLE SA heeft AVG LEGAL SRL, met als vaste vertegenwoordiger Arthur van Greunsven, benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming is uw contactpersoon en is jegens de toezichthoudende autoriteiten verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot uw gegevens. LA TONNELLE SA bepaalt voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt, welke middelen worden ingezet en alle kenmerken van de verwerking, die in dit beleid worden toegelicht.

1.3. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens, kunt u contact met de functionaris voor gegevensbescherming opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com .

2. Hoe verzamelen wij de gegevens die door LA TONNELLE SA worden verwerkt?

Eerst verzamelen wij direct uw gegevens wanneer u formulieren op onze site invult en eventueel documenten bijvoegt.

Wij verzamelen ze vervolgens via e-mails die wij u hebben gestuurd, registraties of indirect via derden.

LA TONNELLE SA kan ook gegevens ontvangen van derden, bijvoorbeeld familieleden. Deze gegevens die via derden worden ontvangen, kunnen worden gebruikt voor de doeleinden van LA TONNELLE SA zoals uiteengezet in dit privacybeleid, maar ook om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren.

Wanneer u informatie over uw familieleden of andere relevante personen met ons deelt, moet u hen bovendien vooraf informeren.

In hoofdstuk 6 van dit beleid vindt u een lijst van de gegevens die wij kunnen verwerken naar gelang van de categorie van de betrokken personen.

3. Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het bewaren van uw gegevens naar gelang van de categorie van betrokken personen.

4. Met wie delen wij uw gegevens?

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het delen van gegevens met derden naar gelang van de categorie van de betrokken personen, maar hieronder vindt u alvast de algemene beginselen.

In het algemeen vermijden wij het doorgeven van uw gegevens. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat wij uw gegevens aan derden doorgeven. Wanneer wij uw gegevens doorgeven, geven wij hun alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat zij de toepasselijke wetgeving naleven op grond van een wettelijke verplichting, een beroepsplicht of een contract.

4.1. Beperkte onderaanneming van uw gegevens

Voor de verwerking van uw gegevens gebruikt LA TONNELLE SA soms onderaannemers. Dit zijn personen die uw gegevens verwerken namens LA TONNELLE SA op grond van een contract tussen beide partijen waarin de bepalingen en verplichtingen van het privacybeleid zijn opgenomen. U kan meer specifieke informatie over gegevens met derden delen vinden in hoofdstuk 6.

4.1.1. Onderaannemers van LA TONNELLE SA

LA TONNELLE SA gebruikt een reeks onderaannemers die typisch zijn voor de sector van de rusthuizen om verplichtingen jegens hun bewoners of werknemers na te komen.

Zo kan LA TONNELLE SA uw gegevens doorgeven aan dokters, apothekers, het sociaal secretariaat, ICT-leveranciers (beveiliging), de wasserij, bedrijven die deel uitmaken van de groep Vivalto Home, verzekeringsmaatschappijen, externe preventiediensten, advocatenkantoren, deskundigen, leveranciers van maaltijdcheques of ecocheques, organisaties die jaarlijkse vakantiedagen of kinderbijslag uitbetalen.

4.2. Overdracht aan derden

In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn sommige van uw gegevens mee te delen aan overheidsinstanties, openbare instellingen (in België of in het buitenland) zoals de RVA, RSZ, het RIZIV, de Pensioendienst, de Arbeidsinspectie, gerechtelijke of financiële autoriteiten.

5. Wat zijn uw rechten?

5.1. Uw rechten

Wanneer uw gegevens worden verwerkt, heeft u hier rechten over. Hieronder volgt een lijst van uw rechten (die niet absoluut zijn en in bepaalde omstandigheden door LA TONNELLE SA kunnen worden geweigerd) en informatie over hoe ze uit te oefenen:

 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien of een kopie ervan te krijgen.
 • U kan een correctie van uw gegevens verzoeken.
 • U kan vragen dat uw gegevens worden verwijderd.
 • U kan bezwaar maken tegen een specifiek gebruik van uw gegevens.
 • U kan verzoeken dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt.
 • U kan verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een derde partij (recht op overdracht).
 • U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

5.2. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

LA TONNELLE SA moet uw identiteit verifiëren om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats uw rechten uitoefent. Bij een dergelijke aanvraag kan dus om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart worden gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com

5.3. Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop wij op uw verzoek hebben gereageerd, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

6. Categorie van verwerkte gegevens, doeleinden van de verwerking, bewaartijd en doorgifte aan derden naar gelang van de categorie van de betrokken persoon

6.1. Gebruikers van de vestiging

LA TONNELLE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Een vergadering of een rondleiding in een van onze instellingen op uw verzoek organiseren Toestemming 3 jaar na het laatste contact
Identificatiegegevens Behandeling van uw vragen, opmerkingen en klachten Gewettigd belang van LA TONNELLE SA om vragen, opmerkingen en klachten te kunnen behandelen 3 jaar na het laatste contact

Door onze website www.vivaltohome.com te bezoeken, stelt u zich bloot aan het plaatsen van bepaalde cookies op de harde schijf van uw computer wanneer u hiermee instemt, en dit enkel voor statistische doeleinden. Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw harde schijf zet om informatie over uw profiel op te slaan en soms te volgen.

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om de doeltreffendheid van onze reclame en de gebruikerservaring op onze website te meten. Hoewel Google Analytics de door onze website verstrekte informatie voor ons registreert, hebben wij de controle over het gebruik van deze gegevens. Hieronder vindt u de lijst van cookies die op onze website worden gebruikt:

Soort cookie Doelstelling Benaming Door de cookie opgeslagen informatie Bewaartijd
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _ga Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de website bij te houden voor onze analytische rapportage. De cookie slaat de informatie anoniem op en kent een anoniem gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gid Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers onze website gebruiken en stelt ons in staat om een analytisch rapport op te stellen. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen en de bezochte pagina's, zijn allemaal anoniem. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gat Wordt gebruikt om het aantal verzoeken van gebruikers te beperken om de prestaties van de website te behouden (vervalt na 1 minuut) Browsersessie

Analysecookies zijn cookies die worden gebruikt om statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van de website, de populairste pagina van de website in kwestie, enz.

Wanneer u dit wenst, kan u de cookies volledig uitschakelen door uw browserinstellingen als volgt te configureren:

Via de browser - Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op het tabblad Extra (klein tandwieltje rechtsboven in uw scherm) en klik op Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy. Klik op Geavanceerd. Kies hoe interne cookies en cookies van derden worden behandeld: Accepteren/weigeren/vragen. Wanneer u in beide kolommen op Weigeren klikt, worden de cookies geweigerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Mozilla Firefox

 • Klik op Firefox in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op Opties.
 • In het tabblad Privacy, zorgt u ervoor dat de Altijd inschakelen Mij niet volgen niet is geselecteerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Google Chrome

 • Klik op Google Chrome aanpassen en beheren, rechtsboven in uw scherm. Klik op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen.
 • Klik in het tabblad Privacy en beveiliging op Inhoudsinstellingen en klik vervolgens op Cookies.
 • Selecteer vervolgens Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen).

Via de browser - Safari

 • Kies Voorkeuren uit het menu (Het menu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel, of klik op Safari onder Instellingen).
 • Klik op het tabblad Privacy en beveiliging. Kijk voor het gedeelte Cookies en websitegegevens.
 • Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.

6.2. Kandidaat-bewoners

LA TONNELLE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw aanvraag om een bewoner bij ons te worden. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Uw inschrijving behandelen op de wachtlijst van een van onze vestigingen Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst 
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, financiële gegevens) Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst
Gezondheidsgerelateerde gegevens Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Wettelijke verplichting: Artikelen 20 en 25 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst

Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.3. Bewoners

LA TONNELLE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, , met inbegrip van het rijksregisternummer, financiële gegevens, met inbegrip van het lidmaatschap bij het ziekenfonds)

Uw bewonersdossier maken en bijhouden

Facturatie van verleende dienstenNoodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en de vennootschap 7 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner
Gezondheidsgerelateerde gegevens (medisch dossier, verpleegkundig dossier, paramedisch dossier, dossier geneesmiddelverstrekking, sociale gegevens)

Diagnoses stellen

Medische behandelingen uitvoeren

Registratie van medische gegevens en verblijfsgegevens van bewoners voor interne doeleinden die wettelijk vereist zijn

Registratie van medische gegevens van epidemiologische, wetenschappelijke en/of beheersmatige aard voor onderzoeks-, onderrichtings- of opvolgingsdoeleinden

Verwerking van alle gegevens met betrekking tot diagnostische en therapeutische medische en paramedische handelingen die aan bewoners worden toegediend met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Doorgeven van geanonimiseerde medische gegevens aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of de Vlaamse Gemeenschap

 

Wettelijke verplichting: Artikelen 20, 25 en 92 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

5 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner

10 jaar voor het register van geneesmiddelen

30 jaar voor het medisch dossier van de behandelende dokter (bewaard op de zetel van de vennootschap)

Foto's van u Op onze website ; of in het woonzorgcentrum ; of mededelingen doen. Toestemming 2 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner
Klachten behandelen Behandeling van ingediende klachten Toestemming 1 jaar nadat de klacht werd afgesloten

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan de volgende derden:

 • Dienstverleners (bijv. dokter, apotheker, wasserij, enz.) wanneer hun diensten via ons worden verleend.
 • Het ziekenfonds en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de terugbetaling van prestaties in de gezondheidszorg.
 • Uw wettelijke vertegenwoordigers, mandatarissen, vertrouwenspersonen of andere personen die u eventueel heeft aangewezen, om hun de informatie te geven die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en om zo nodig contact met hen op te nemen.
 • Verzekeringsinstellingen, voor zover dit bij of krachtens de wet vereist is, met toestemming van de bewoner of noodzakelijk is voor de verdediging van een vordering;
 • De inspectiediensten die in het kader van hun opdracht in onze sector actief zijn.
 • De autoriteiten die ons daarom verzoeken (bijv. politie, belastingdienst, vrederechter in geval van benoeming van een vermogensbeheerder, enz.) na verificatie van de rechtmatigheid van hun verzoek.
 • Indien van toepassing, derden die ons helpen bij de inning van onbetaalde facturen (onder andere incassobureaus, deurwaarders en advocaten).
 • Het OCMW of de rechtbanken (bijv. een verzoek om een voorlopig aanhoudingsbevel).

Interne raadpleging en verwerking van persoonsgegevens van bewoners wordt uitgevoerd door de hieronder aangegeven personen en binnen de hieronder aangegeven grenzen:

 1. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid worden verzameld en verwerkt onder leiding van de hoofdverpleegkundigen;
 2. De aan de organisatie verbonden artsen (huisartsen) krijgen de verantwoordelijkheid toegewezen voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de bewoners;
 3. Het personeel en de zelfstandige professionals die verbonden zijn aan de verschillende verzorgende, verpleegkundige en paramedische diensten van de organisatie bereiden de behandelingsdossiers voor van de bewoners voor wie zij respectievelijk verantwoordelijk zijn;
 4. Het keukenpersoneel is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die zich in het dossier van de bewoners bevinden, met het oog op de geïndividualiseerde distributie van maaltijden;
 5. De medewerkers van de verschillende secretariaten/dispensaria/betaaldiensten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, met het oog op de verwerking van de dossiers;
 6. Het personeel van de receptie-, administratie- en factureringsafdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren, opslaan, extraheren en technisch verwerken van de persoonsgegevens van de bewoners voor factureringsdoeleinden;
 7. Het personeel van de sociale dienst is verantwoordelijk voor het beheer, de opslag, het onderzoek en de technische verwerking van de persoonsgegevens van de bewoners met het oog op hun vlotte opname en integratie in het woonzorgcentrum;
 8. De functionaris voor gegevensbescherming verwerkt de persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taken;
 9. De kwaliteitscoördinator verwerkt persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.

6.4. Kandidaat-werknemers

LA TONNELLE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van het aanwervingsproces. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die deel uitmaken van uw kandidatuur (identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw jobs, beroepservaring) Uw kandidatuur evalueren Noodzakelijk voor het sluiten van een eventueel contract tussen de kandidaat en de vennootschap 1 jaar na het laatste contact met de kandidaat

Het verstrekken van de bovenstaande gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.5. Leveranciers en vrijwilligers

LA TONNELLE SA zal uw gegevens verwerken in het kader van de levering van diensten of producten door u. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz.

De diensten of producten die u aanbiedt beheren

Overeenkomsten voor vrijwilligerswerk sluiten

Uw rekeningen betalen

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz. Onze boekhouding op orde brengen, u uitnodigen voor bepaalde activiteiten, evenementen Gewettigd belang om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen of om met u te communiceren in het kader van onze relatie 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie

Wat vrijwilligers betreft, is het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om eventueel vrijwilligerswerk te kunnen organiseren. Wanneer u weigert uw persoonsgegevens te verstrekken, is het voor ons waarschijnlijk niet mogelijk om dit naar behoren te doen.

Het kan noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, de zogenaamde 'ontvangers'. In gevallen waarin de ontvanger als onderaannemer optreedt, blijft de vereniging verantwoordelijk voor uw gegevens en blijft zij uw gegevens beheren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan overheidsinstanties of aan externe dienstverleners en zakenpartners voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de organisatie van het vrijwilligerswerk, tot tien jaar na het einde van het vrijwilligerswerk.

6.6. Personeelsleden

LA TONNELLE SA verwerkt personeelsgegevens in het kader van haar arbeidsverhouding met haar personeel. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die in uw arbeidscontract zijn opgenomen (identificatiegegevens, financiële gegevens, gegevens over uw gezinssituatie, gegevens over uw jobs, beroepservaring, gegevens over de uitvoering van uw arbeidscontract) Sluiten van arbeidscontracten

Beheer van salaris en onkostenvergoedingen

Beheer van de arbeidsomstandigheden en van het personeel in het algemeen

Preventie en veiligheid van lokalen

Opleiding van het personeel

Naleving van wettelijke, regelgevende en/of sectorale normen of verplichtingen

Noodzakelijk voor de uitvoering van een arbeidscontact tussen de werknemer en het bedrijf

Wettig belang van de venootschap

Zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Na beëindiging van het contract, zo lang als de verjaringstermijn voor een eventueel juridisch verweer of de sociale wetgeving voorschrijft.

Het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten, uitvoeren, annuleren en beëindigen van het arbeidscontract tussen de personeelsleden en de vennootschap.

6.7 Klokkenluiders

LA TONNELLE SA zal Gegevens verwerken die zijn ontvangen via potentiële klokkenluiders in het kader van de melding van informatie die is verkregen in de professionele context betreffende inbreuken op de EU-wetgeving in belangrijke beleidsgebieden in overeenstemming met de Wet van van 28 november 2022 betreft de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht, vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

Dergelijke verwerking van Gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van het beleid met betrekking tot klokkenluiders (en eventuele updates daarvan) opgenomen op de specifieke webpagina van het betreffende woonzorgcentrum dat toegankelijk is via het portaal van de website van Vivalto Home: https://www.vivaltohome.com .