A A
FR  NL 

Contact

L’Âge d’Or
Maison de repos

Rue des Maies, 29 C
6600 Bastogne

T. 061 21 55 79

E-mail : agedor@vivaltohome.com

Directrice
Clara Cominotti

De mens heeft altijd centraal gestaan in de filosofie van de l’Age d’Or door een leefomgeving te creëren die zinvol is voor alle bewoners die ervoor kiezen een nieuw hoofdstuk van hun leven te schrijven in ons gezelschap. De activiteiten en handelingen van het dagelijks leven – die hun waarde hebben bewezen – worden nog steeds verzorgd door een bekwaam, gemotiveerd en geëngageerd multidisciplinair team bij de bewoners. Het nieuwe gebouw biedt bovendien een uitzonderlijke leefomgeving, zowel door de bouw zelf als door de locatie. Dit volledig nieuwe gebouw voldoet aan alle vereisten op het gebied van comfort, toegankelijkheid, lichtinval, ruimte, veiligheid... Het biedt bovendien een prachtig uitzicht op het park, dat volledig toegankelijk is voor iedereen, en het ligt op een steenworp van het centrum van Bastenaken, vlakbij de Place Mac Auliff.

Presentatie

Infrastructuur

Het woonzorgcentrum L’Age d’Or telt 103 bewoners, verdeeld over één- of tweepersoonskamers.

Het comfort van de bewoners (in hoogte verstelbaar bed, handmatig verstelbare relaxzetel, douchestoel, actieve en passieve tilliften, ...) maar ook het werkcomfort van de personeelsleden is verbeterd in dit gloednieuwe gebouw.

De badkamers zijn voorzien van een medisch bad. Ze zijn zeer ruim en bieden een goede bewegingsvrijheid. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de sfeer en de omgeving van de leefruimten om het welzijn van de bewoners te verbeteren (gebruik van etherische oliën, massages, ...).

Alle badkamers in de kamers zijn uitgerust met een inloopdouche, toilet en vrijhangende wastafel, en voldoende ruimte voor de verplaatsingen van personen met beperkte mobiliteit. De schuifdeur voor de sluiting van de badkamer of de toegang van de kamer garandeert het respect voor de intimiteit van de bewoner. 

De kamers zijn uitgerust met een elektrisch verpleegbed, nachttafel, kleerkast met 2 deuren met kledingrek en legplanken, relaxzetel, flatscreen-tv, vaste telefoon verbonden met de interne centrale, koelkast, tafel en stoel. De kamer kan een persoonlijk accent krijgen door de toevoeging van een commode of klein onderkastje, decoratieve elementen, planten, foto's...terwijl er voortdurend wordt opgelet de ruimte niet te overbelasten zodat de zorgverleners hun taken kunnen uitvoeren, zich probleemloos kunnen verplaatsen en de bewoners helpen

L’Age d’Or biedt een WIFI-verbinding in alle kamers. Er zijn tablets beschikbaar voor contact met familie en vrienden. De bewoners kunnen uiteraard hun eigen computer gebruiken op de kamer.

De leefruimtes op de verdiepingen zijn voorbehouden voor maaltijden en activiteiten ( Rossignol-ruimte, Mésange-ruimte en Colibri-ruimte) van de bewoners. Voor uw bezoek nodigen wij u uit in de Pie Bavarde voor een koffie of een glaasje, in een heldere ruimte met uitzicht op het park dat u uitnodigt voor een wandeling.

Verzorging

De afhankelijkheidsprofielen van de bewoners zijn heel variabel, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.

Om die reden staat een multidisciplinair team paraat dat voldoet aan de normen van de AVIQ (L’agence pour une vie de qualité).

Het verzorgend en paramedisch personeel is bijzonder bewust van en getraind in de benadering van ouderen en in het omgaan met de tekorten die verband houden met hoge leeftijd, met name in termen van sensorische problemen.

Het dagelijks welzijn en het comfort van elke bewoner zijn onze hoogste prioriteit en dit vertaalt zich in de volgende handelingen:

Op het vlak van hygiëne en comfort wordt autonomie aangemoedigd en wanneer dit niet meer mogelijk is, is het essentieel respect te bewaren voor de intimiteit en de eigenwaarde op basis van een positief zelfbeeld, de belangrijkste elementen van het dagelijks werk van het team. Het kapsalon in het nieuwe gebouw draagt in dit opzicht veel bij. Een versterkt positief zelfbeeld, maar ook aangename momenten in een ruimte gewijd aan het welzijn.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan voeding en hydratatie, de basiszorg in woonzorgcentra, maar van essentieel belang voor de kwaliteit van leven.

De medische opvolging, in nauwe samenwerking met de behandelende arts – vrij gekozen door de bewoner – wordt gewaarborgd door gekwalificeerd verpleegkundig personeel en in samenwerking met de coördinerende arts van het woonzorgcentrum.

Team

Het team zal steeds beschikbaar zijn voor de ouderen met als doel een gemoedstoestand te creëren die de kwaliteit van de relaties met de bewoners ten goede komt.

In nauwe samenwerking met externe partijen zoals artsen, platformen voor palliatieve zorgen, kinesitherapeuten, ... maar ook met vrienden en familie, zal het team zorgen voor een serene plek om te wonen, waar respect en gezelligheid centraal staan. Deze waarden worden uitgedraden in de dagelijkse activiteiten, zowel in de aanpak van de zorgverlening als in de aangeboden diensten.

Het team van l’Age d’Or bestaat uit meer dan 70 personen, verdeeld over verschillende diensten:

Zorgafdeling: hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen, zorgverleners

Paramedische dienst: ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, opvoeders en activiteitencoördinatrice

Hotelservice: schoonmaakploeg, hotelfaciliteiten, economaat – verantwoordelijk voor het team en keukenpersoneel

Onderhoudsdienst: onderhoudspersoneel

Secretariaat en onthaal: secretarissen

Directiedienst: zorgcoördinator en directie

Activiteiten

Er wordt een activiteitenprogramma opgesteld, geanimeerd en geleid door ons paramedisch en verplegend team, waardoor andere relaties worden ontwikkeld dan uitsluitend die welke met de zorg verbonden zijn. Wij bieden met name kaartspellen, spelletjes om de taal en het geheugen te stimuleren, gesprekken over actualiteit, filmmiddagen, lichte training, workshops over "welzijn" gericht op aromatherapie, knutselen, decoratie en gastronomie, liedjes met het koor van l’Age d’Or, 'Les Augustins', intergenerationele activiteiten met scholen in de buurt, enz. Een katholieke priester komt regelmatig de mis lezen in l’Age d’Or (2 keer per maand). We organiseren ook diverse voorstellingen en feesten (verjaardag, eindejaar, Sinterklaas van de kinderen, enz.), een familiebarbecue in de zomer, concerten van ons koor, enz.

In de Colibri-ruimte wonen – in een ruimte waar zij zich vrij kunnen verplaatsen maar niettemin in volledige veiligheid – 15 bewoners die desoriëntatie/dementie vertonen. Deze personen worden de hele dag begeleid op basis van een activiteiten- en begeleidingsprogramma dat ervoor zorgt dat hun competenties en autonomie worden behouden en gestimuleerd.

De Mésange Bleue ruimte is bestemd voor personen met een zeer gevorderde vorm van dementie. Het doel, in het verlengde van de Colibri-ruimte, is de geïnitieerde zorg verder te zetten en deze aan te passen aan de behoeften van deze zeer afhankelijke bewoners. We waken er ook over de familiebanden te behouden en de naasten te begeleiden in deze ontwikkeling.

Voeding

De maaltijden worden elke dag door onze interne koks klaargemaakt en de menu’s worden op de aanspreekpunten van het woonzorgcentrum uitgehangen. Onze koks letten op de kwaliteit, de variatie en het evenwicht van de maaltijden, en beantwoorden aan de wensen van onze bewoners en aan de naleving van het voorgeschreven dieet en de medische voorschriften (aangepaste textuur). Een keer per week wordt een warme maaltijd aangeboden tijdens het avondmaal. Deze dienst wordt regelmatig gecontroleerd om zeker te zijn dat de hygiënische normen nauwgezet worden nageleefd.

Wij nodigen de bewoner uit de maaltijd te delen in de leefruimte op hun verdieping in gezelschap van de andere bewoners (behalve indien medische voorschriften anders vermelden). De tijd van de maaltijd zorgt voor spontane uitwisselingen en een natuurlijke integratie in deze nieuwe leefruimte. De aanwezigheid van andere bewoners die hetzelfde traject hebben afgelegd, geeft een veilig en aangenaam gevoel en bevordert de integratie.

Prijzen

De bedragen zijn uitsluitend ter informatie. U kunt ons altijd raadplegen voor een laatste eventuele aanpassing.

Eenpersoonskamer: € 77,66 € /dag
Tweepersoonskamer: 65,80 € /dag
Al onze kamers zijn voorzien met een privé inloopdouche, toilet en vrijhangende wastafel.

Voorschotten:
Het rusthuis zal bepaalde kosten, zoals een arts, kinesitherapeut, apotheek, zakgeld, kapper, pedicure, etc. voorschieten Deze bedragen worden dan toegevoegd aan de maandelijkse gedetailleerde factuur.

Wasserijservice: 
Een externe wasserij kan de persoonlijke kleding van de bewoners wassen.  De prijs/kg wordt u op eenvoudig verzoek toegestuurd en u zult een gedetailleerde factuur ontvangen samen met uw factuur van L’Age d’Or.

De telefoonlijn is actief en inbegrepen in de verblijfskosten van de MR-MRS voor het ontvangen van oproepen.  Als u externe oproepen wilt uitvoeren, wordt een forfait van € 10 per maand aangerekend (op aanvraag).

Cafetaria La Pie Bavarde: een gezellige ruimte waar snacks worden aangeboden.

Activités

L'Âge d’Or
Maison de repos

Rue des Maies, 29 C
6600 Bastogne

1. L’AGE D’OR SA hecht grote waarde aan uw privacy

L’AGE D’OR SA, met maatschappelijke zetel in België, Rue des Maies, 29C, à 6600 Bastogne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 444.792.411 (hierna L’AGE D’OR SA  of wij) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken, namelijk alle informatie met betrekking tot u als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de gegevens) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het doel van dit privacybeleid is om u - als gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer, vrijwilliger of leverancier - op een eenvoudige en transparante manier uit te leggen welk soort gegevens wij over u verzamelen, hoe wij die verwerken en aan wie wij die gegevens doorgeven, ook wanneer u onze website gebruikt of in het kader van onze relatie. 

In dit beleid vindt u eerst algemene informatie over de verwerking van uw gegevens in de hoofdstukken 1 tot en met 5. In deel 6 van dit beleid vindt u meer specifieke informatie over de soorten verzamelde gegevens, de doeleinden van de verwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de periode gedurende welke uw gegevens worden bewaard, afhankelijk van de categorie van betrokkenen waartoe u behoort (gebruiker van de vestiging, bewoner, kandidaat-bewoner, kandidaat-werknemer of leverancier).

1.1. Neem de tijd om dit beleid te lezen

U moet dit beleid zorgvuldig lezen om inzicht te krijgen in de doeleinden waarvoor L’AGE D’OR SA uw gegevens gebruikt. U vindt er ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u die kan uitoefenen.

L’AGE D’OR SA heeft het recht haar privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen. De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn op de specifieke webpagina van het betrokken huis, toegankelijk via het portaal van de website Vivalto Home: https://www.vivaltohome.com .

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

L’AGE D’OR SA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden onder hoofdstuk 6.

L’AGE D’OR SA heeft AVG LEGAL SRL, met als vaste vertegenwoordiger Arthur van Greunsven, benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming is uw contactpersoon en is jegens de toezichthoudende autoriteiten verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot uw gegevens. L’AGE D’OR SA bepaalt voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt, welke middelen worden ingezet en alle kenmerken van de verwerking, die in dit beleid worden toegelicht.

1.3. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens, kunt u contact met de functionaris voor gegevensbescherming opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com .

2. Hoe verzamelen wij de gegevens die door L’AGE D’OR SA worden verwerkt?

Eerst verzamelen wij direct uw gegevens wanneer u formulieren op onze site invult en eventueel documenten bijvoegt.

Wij verzamelen ze vervolgens via e-mails die wij u hebben gestuurd, registraties of indirect via derden.

L’AGE D’OR SA kan ook gegevens ontvangen van derden, bijvoorbeeld familieleden. Deze gegevens die via derden worden ontvangen, kunnen worden gebruikt voor de doeleinden van L’AGE D’OR SA zoals uiteengezet in dit privacybeleid, maar ook om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren.

Wanneer u informatie over uw familieleden of andere relevante personen met ons deelt, moet u hen bovendien vooraf informeren.

In hoofdstuk 6 van dit beleid vindt u een lijst van de gegevens die wij kunnen verwerken naar gelang van de categorie van de betrokken personen.

3. Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het bewaren van uw gegevens naar gelang van de categorie van betrokken personen.

4. Met wie delen wij uw gegevens?

In hoofdstuk 6 vindt u meer specifieke informatie over het delen van gegevens met derden naar gelang van de categorie van de betrokken personen, maar hieronder vindt u alvast de algemene beginselen.

In het algemeen vermijden wij het doorgeven van uw gegevens. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat wij uw gegevens aan derden doorgeven. Wanneer wij uw gegevens doorgeven, geven wij hun alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat zij de toepasselijke wetgeving naleven op grond van een wettelijke verplichting, een beroepsplicht of een contract.

4.1. Beperkte onderaanneming van uw gegevens

Voor de verwerking van uw gegevens gebruikt L’AGE D’OR SA soms onderaannemers. Dit zijn personen die uw gegevens verwerken namens L’AGE D’OR SA op grond van een contract tussen beide partijen waarin de bepalingen en verplichtingen van het privacybeleid zijn opgenomen. U kan meer specifieke informatie over gegevens met derden delen vinden in hoofdstuk 6.

4.1.1. Onderaannemers van L’AGE D’OR SA

L’AGE D’OR SA gebruikt een reeks onderaannemers die typisch zijn voor de sector van de rusthuizen om verplichtingen jegens hun bewoners of werknemers na te komen.

Zo kan L’AGE D’OR SA uw gegevens doorgeven aan dokters, apothekers, het sociaal secretariaat, ICT-leveranciers (beveiliging), de wasserij, bedrijven die deel uitmaken van de groep Vivalto Home, verzekeringsmaatschappijen, externe preventiediensten, advocatenkantoren, deskundigen, leveranciers van maaltijdcheques of ecocheques, organisaties die jaarlijkse vakantiedagen of kinderbijslag uitbetalen.

4.2. Overdracht aan derden

In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn sommige van uw gegevens mee te delen aan overheidsinstanties, openbare instellingen (in België of in het buitenland) zoals de RVA, RSZ, het RIZIV, de Pensioendienst, de Arbeidsinspectie, gerechtelijke of financiële autoriteiten.

5. Wat zijn uw rechten?

5.1. Uw rechten

Wanneer uw gegevens worden verwerkt, heeft u hier rechten over. Hieronder volgt een lijst van uw rechten (die niet absoluut zijn en in bepaalde omstandigheden door L’AGE D’OR SA kunnen worden geweigerd) en informatie over hoe ze uit te oefenen:

 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien of een kopie ervan te krijgen.
 • U kan een correctie van uw gegevens verzoeken.
 • U kan vragen dat uw gegevens worden verwijderd.
 • U kan bezwaar maken tegen een specifiek gebruik van uw gegevens.
 • U kan verzoeken dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt.
 • U kan verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een derde partij (recht op overdracht).
 • U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

5.2. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

L’AGE D’OR SA moet uw identiteit verifiëren om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats uw rechten uitoefent. Bij een dergelijke aanvraag kan dus om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart worden gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@vivaltohome.com

5.3. Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop wij op uw verzoek hebben gereageerd, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

6. Categorie van verwerkte gegevens, doeleinden van de verwerking, bewaartijd en doorgifte aan derden naar gelang van de categorie van de betrokken persoon

6.1. Gebruikers van de vestiging

L’AGE D’OR SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Een vergadering of een rondleiding in een van onze instellingen op uw verzoek organiseren Toestemming 3 jaar na het laatste contact
Identificatiegegevens Behandeling van uw vragen, opmerkingen en klachten Gewettigd belang van L’AGE D’OR SA om vragen, opmerkingen en klachten te kunnen behandelen 3 jaar na het laatste contact

Door onze website www.vivaltohome.com te bezoeken, stelt u zich bloot aan het plaatsen van bepaalde cookies op de harde schijf van uw computer wanneer u hiermee instemt, en dit enkel voor statistische doeleinden. Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw harde schijf zet om informatie over uw profiel op te slaan en soms te volgen.

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om de doeltreffendheid van onze reclame en de gebruikerservaring op onze website te meten. Hoewel Google Analytics de door onze website verstrekte informatie voor ons registreert, hebben wij de controle over het gebruik van deze gegevens. Hieronder vindt u de lijst van cookies die op onze website worden gebruikt:

Soort cookie Doelstelling Benaming Door de cookie opgeslagen informatie Bewaartijd
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _ga Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de website bij te houden voor onze analytische rapportage. De cookie slaat de informatie anoniem op en kent een anoniem gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gid Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Hij wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers onze website gebruiken en stelt ons in staat om een analytisch rapport op te stellen. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen en de bezochte pagina's, zijn allemaal anoniem. Browsersessie
Cookies van Google Analytics Functioneel - statistische doeleinden _gat Wordt gebruikt om het aantal verzoeken van gebruikers te beperken om de prestaties van de website te behouden (vervalt na 1 minuut) Browsersessie

Analysecookies zijn cookies die worden gebruikt om statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van de website, de populairste pagina van de website in kwestie, enz.

Wanneer u dit wenst, kan u de cookies volledig uitschakelen door uw browserinstellingen als volgt te configureren:

Via de browser - Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op het tabblad Extra (klein tandwieltje rechtsboven in uw scherm) en klik op Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy. Klik op Geavanceerd. Kies hoe interne cookies en cookies van derden worden behandeld: Accepteren/weigeren/vragen. Wanneer u in beide kolommen op Weigeren klikt, worden de cookies geweigerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Mozilla Firefox

 • Klik op Firefox in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op Opties.
 • In het tabblad Privacy, zorgt u ervoor dat de Altijd inschakelen Mij niet volgen niet is geselecteerd.
 • Klik op OK.

Via de browser - Google Chrome

 • Klik op Google Chrome aanpassen en beheren, rechtsboven in uw scherm. Klik op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen.
 • Klik in het tabblad Privacy en beveiliging op Inhoudsinstellingen en klik vervolgens op Cookies.
 • Selecteer vervolgens Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen).

Via de browser - Safari

 • Kies Voorkeuren uit het menu (Het menu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel, of klik op Safari onder Instellingen).
 • Klik op het tabblad Privacy en beveiliging. Kijk voor het gedeelte Cookies en websitegegevens.
 • Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.

6.2. Kandidaat-bewoners

L’AGE D’OR SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw aanvraag om een bewoner bij ons te worden. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Identificatiegegevens Uw inschrijving behandelen op de wachtlijst van een van onze vestigingen Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst 
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, financiële gegevens) Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Noodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en het bedrijf 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst
Gezondheidsgerelateerde gegevens Uw geschiktheid evalueren voor de plaatsen die bij ons beschikbaar zijn Wettelijke verplichting: Artikelen 20 en 25 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 1 jaar na de beëindiging van de vermelding op de wachtlijst

Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.3. Bewoners

L’AGE D’OR SA zal uw gegevens verwerken in het kader van uw verblijf bij ons. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Gegevens in uw administratief dossier (identificatiegegevens, , met inbegrip van het rijksregisternummer, financiële gegevens, met inbegrip van het lidmaatschap bij het ziekenfonds)

Uw bewonersdossier maken en bijhouden

Facturatie van verleende dienstenNoodzakelijk voor het sluiten van een contract tussen de bewoner en de vennootschap 7 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner
Gezondheidsgerelateerde gegevens (medisch dossier, verpleegkundig dossier, paramedisch dossier, dossier geneesmiddelverstrekking, sociale gegevens)

Diagnoses stellen

Medische behandelingen uitvoeren

Registratie van medische gegevens en verblijfsgegevens van bewoners voor interne doeleinden die wettelijk vereist zijn

Registratie van medische gegevens van epidemiologische, wetenschappelijke en/of beheersmatige aard voor onderzoeks-, onderrichtings- of opvolgingsdoeleinden

Verwerking van alle gegevens met betrekking tot diagnostische en therapeutische medische en paramedische handelingen die aan bewoners worden toegediend met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Doorgeven van geanonimiseerde medische gegevens aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of de Vlaamse Gemeenschap

 

Wettelijke verplichting: Artikelen 20, 25 en 92 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

5 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner

10 jaar voor het register van geneesmiddelen

30 jaar voor het medisch dossier van de behandelende dokter (bewaard op de zetel van de vennootschap)

Foto's van u Op onze website ; of in het woonzorgcentrum ; of mededelingen doen. Toestemming 2 jaar na vertrek of overlijden van de bewoner
Klachten behandelen Behandeling van ingediende klachten Toestemming 1 jaar nadat de klacht werd afgesloten

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan de volgende derden:

 • Dienstverleners (bijv. dokter, apotheker, wasserij, enz.) wanneer hun diensten via ons worden verleend.
 • Het ziekenfonds en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de terugbetaling van prestaties in de gezondheidszorg.
 • Uw wettelijke vertegenwoordigers, mandatarissen, vertrouwenspersonen of andere personen die u eventueel heeft aangewezen, om hun de informatie te geven die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en om zo nodig contact met hen op te nemen.
 • Verzekeringsinstellingen, voor zover dit bij of krachtens de wet vereist is, met toestemming van de bewoner of noodzakelijk is voor de verdediging van een vordering;
 • De inspectiediensten die in het kader van hun opdracht in onze sector actief zijn.
 • De autoriteiten die ons daarom verzoeken (bijv. politie, belastingdienst, vrederechter in geval van benoeming van een vermogensbeheerder, enz.) na verificatie van de rechtmatigheid van hun verzoek.
 • Indien van toepassing, derden die ons helpen bij de inning van onbetaalde facturen (onder andere incassobureaus, deurwaarders en advocaten).
 • Het OCMW of de rechtbanken (bijv. een verzoek om een voorlopig aanhoudingsbevel).

Interne raadpleging en verwerking van persoonsgegevens van bewoners wordt uitgevoerd door de hieronder aangegeven personen en binnen de hieronder aangegeven grenzen:

 1. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid worden verzameld en verwerkt onder leiding van de hoofdverpleegkundigen;
 2. De aan de organisatie verbonden artsen (huisartsen) krijgen de verantwoordelijkheid toegewezen voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de bewoners;
 3. Het personeel en de zelfstandige professionals die verbonden zijn aan de verschillende verzorgende, verpleegkundige en paramedische diensten van de organisatie bereiden de behandelingsdossiers voor van de bewoners voor wie zij respectievelijk verantwoordelijk zijn;
 4. Het keukenpersoneel is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die zich in het dossier van de bewoners bevinden, met het oog op de geïndividualiseerde distributie van maaltijden;
 5. De medewerkers van de verschillende secretariaten/dispensaria/betaaldiensten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, met het oog op de verwerking van de dossiers;
 6. Het personeel van de receptie-, administratie- en factureringsafdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren, opslaan, extraheren en technisch verwerken van de persoonsgegevens van de bewoners voor factureringsdoeleinden;
 7. Het personeel van de sociale dienst is verantwoordelijk voor het beheer, de opslag, het onderzoek en de technische verwerking van de persoonsgegevens van de bewoners met het oog op hun vlotte opname en integratie in het woonzorgcentrum;
 8. De functionaris voor gegevensbescherming verwerkt de persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taken;
 9. De kwaliteitscoördinator verwerkt persoonsgegevens die zich in de dossiers van de bewoners bevinden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.

6.4. Kandidaat-werknemers

L’AGE D’OR SA zal uw gegevens verwerken in het kader van het aanwervingsproces. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die deel uitmaken van uw kandidatuur (identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw jobs, beroepservaring) Uw kandidatuur evalueren Noodzakelijk voor het sluiten van een eventueel contract tussen de kandidaat en de vennootschap 1 jaar na het laatste contact met de kandidaat

Het verstrekken van de bovenstaande gegevens is verplicht om uw kandidatuur te kunnen verwerken.

6.5. Leveranciers en vrijwilligers

L’AGE D’OR SA zal uw gegevens verwerken in het kader van de levering van diensten of producten door u. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz.

De diensten of producten die u aanbiedt beheren

Overeenkomsten voor vrijwilligerswerk sluiten

Uw rekeningen betalen

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie
Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto, enz. Onze boekhouding op orde brengen, u uitnodigen voor bepaalde activiteiten, evenementen Gewettigd belang om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen of om met u te communiceren in het kader van onze relatie 10 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie

Wat vrijwilligers betreft, is het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om eventueel vrijwilligerswerk te kunnen organiseren. Wanneer u weigert uw persoonsgegevens te verstrekken, is het voor ons waarschijnlijk niet mogelijk om dit naar behoren te doen.

Het kan noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, de zogenaamde 'ontvangers'. In gevallen waarin de ontvanger als onderaannemer optreedt, blijft de vereniging verantwoordelijk voor uw gegevens en blijft zij uw gegevens beheren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan overheidsinstanties of aan externe dienstverleners en zakenpartners voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de organisatie van het vrijwilligerswerk, tot tien jaar na het einde van het vrijwilligerswerk.

6.6. Personeelsleden

L’AGE D’OR SA verwerkt personeelsgegevens in het kader van haar arbeidsverhouding met haar personeel. De volgende gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en worden gedurende de volgende periode door ons bewaard:

Wij verzamelen de volgende gegevens Doel Wettelijke basis Bewaartermijn
De gegevens die in uw arbeidscontract zijn opgenomen (identificatiegegevens, financiële gegevens, gegevens over uw gezinssituatie, gegevens over uw jobs, beroepservaring, gegevens over de uitvoering van uw arbeidscontract) Sluiten van arbeidscontracten

Beheer van salaris en onkostenvergoedingen

Beheer van de arbeidsomstandigheden en van het personeel in het algemeen

Preventie en veiligheid van lokalen

Opleiding van het personeel

Naleving van wettelijke, regelgevende en/of sectorale normen of verplichtingen

Noodzakelijk voor de uitvoering van een arbeidscontact tussen de werknemer en het bedrijf

Wettig belang van de venootschap

Zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Na beëindiging van het contract, zo lang als de verjaringstermijn voor een eventueel juridisch verweer of de sociale wetgeving voorschrijft.

Het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten, uitvoeren, annuleren en beëindigen van het arbeidscontract tussen de personeelsleden en de vennootschap.

6.7 Klokkenluiders

L’AGE D’OR SA zal Gegevens verwerken die zijn ontvangen via potentiële klokkenluiders in het kader van de melding van informatie die is verkregen in de professionele context betreffende inbreuken op de EU-wetgeving in belangrijke beleidsgebieden in overeenstemming met de Wet van van 28 november 2022 betreft de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht, vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

Dergelijke verwerking van Gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van het beleid met betrekking tot klokkenluiders (en eventuele updates daarvan) opgenomen op de specifieke webpagina van het betreffende woonzorgcentrum dat toegankelijk is via het portaal van de website van Vivalto Home: https://www.vivaltohome.com .